MIAB | Historia


Hem
 / Om oss / Historia

Historia

1979 grundades MIAB av familjen Nerg. Verksamheten var inriktad på fönsterputsning och Nacka kommun var första kunden. Familjen Nerg är än i dag ägare av företaget och flera av dem är verksamma i olika roller i bolaget vilket borgar för trygghet, långsiktighet och finansiell styrka.

1998 certifierades MIAB enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008.

2002 certifierades MIAB enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004.

2007 certifierades MIAB enligt TransQ som transportorganisationer såsom Banverket och Luftfartsverket kräver i vissa upphandlingar.

2008 expanderade MIAB ytterligare genom förvärvet av Telge Rent AB. 

2013 förvärvas NCA Facility Services AB.

2014 MIAB AB byter namn till MIAB/NCA Facility Services AB.

2015 förvärvas Upplands Städ & Styling i Uppsala samt V-Städ i Västra Götalandsregionen.

2016 förvärvas Comparative AB i Södra Sverige.

2018 MIAB/NCA återtar bolaget namnet MIAB.

2019 blir MIAB majoritetsägare i N-Clean Oy med dotterbolaget N-Clean AB.