Visselblåsning

MIAB strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsarfunktion erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Vad ska du rapportera?

Vår rutin för visselblåsning omfattar anmälningar om brottslighet, oegentligheter, och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang. Vilket kan vara bedrägerier, brott som rör hälsa och säkerhet, miljöbrott och integritetsbrott. Rutinen ska inte används för personligt missnöje eller enskilda tvister.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vi uppmuntrar en person som delger sin misstanke att vara öppen med sin identitet. Hanteringen av inkomna meddelanden hanteras konfidentiellt under hela processen.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Företaget använder ett tredjepartsystem, Visma Draftit, som gör att du kan anmäla misstänkta förseelser på ett tryggt sätt, med garanterad anonymitet. Du kan skicka din anmälan och även kommunicera anonymt med företagets utredare via Visma Draftit. Tjänsten ligger utanför företagets IT-system, och spårar inga IP-adresser eller andra data som skulle kunna avslöja din identitet.

För MIAB AB

För MIAB Facility Services AB