Koncernledning och styrelse

MIAB Gruppens koncernledning

Koncernledningen för MIAB Gruppen består av följande medlemmar:

Stefan Forsgren
CEO MIAB Gruppen
stefan.forsgren@miabab.se

Richard Toppar
VD Sverige
richard.toppar@miabab.se

Santtu Jokinen
VD Finland
santtu.jokinen@nclean.fi

Marko Nikodijevic
CFO MIAB Gruppen
marko.nikodijevic@miabab.se

Marika Lappi
HR MIAB Gruppen
marika.lappi@nclean.fi

Pernilla Sjöberg
Marknad & Kommunikationschef
MIAB gruppen
pernilla.sjoberg@miabab.se

Panu Kinnari
CIO MIAB Gruppen
panu.kinnari@miabab.se

Styrelse

Styrelsen för MIAB Gruppen består av följande medlemmar:

Marie Nerg
Styrelseordförande & ägare

Paavo Nerg
Styrelseledamot & ägare

Anders Nerg
Styrelseledamot & ägare

Sten Ahlberg
Styrelseledamot