Koncernledning och styrelse

MIAB Gruppens koncernledning

Koncernledningen för MIAB Gruppen består av följande medlemmar:

Stefan Forsgren
CEO MIAB Gruppen
stefan.forsgren@miabab.se

Richard Toppar
VD Sverige
richard.toppar@miabab.se

Santtu Jokinen
VD Finland
santtu.jokinen@nclean.oy

Styrelse

Styrelsen för MIAB Gruppen består av följande medlemmar:

Marie Nerg
Styrelseordförande

Paavo Nerg
Styrelseledamot

Anders Nerg
Styrelseledamot

Sten Ahlberg
Styrelseledamot