Koncernledning och styrelse

Koncernledning MIAB Group

Koncernledningen för MIAB Group består av följande medlemmar:

Stefan Forsgren
CEO MIAB Group
stefan.forsgren@miabab.se

Richard Toppar
VD Sverige
richard.toppar@miabab.se

Santtu Jokinen
VD Finland
santtu.jokinen@nclean.fi

Marika Lappi
HR MIAB Group
marika.lappi@nclean.fi

Marko Nikodijevic
Finance MIAB Group
marko.nikodijevic@miabab.se

Pernilla Sjöberg
Marknad & Kommunikation MIAB Group
pernilla.sjoberg@miabab.se

Panu Kinnari
CIO MIAB Gruppen
panu.kinnari@miabab.se

Styrelse

Styrelsen för MIAB Group består av följande medlemmar:

Marie Nerg
Styrelseordförande & ägare

Paavo Nerg
Styrelseledamot & ägare

Anders Nerg
Styrelseledamot & ägare

Sten Ahlberg
Styrelseledamot

Börje Spångberg
Styrelseledamot