MIAB är branschens största familjeägda bolag.

Professionell städning och arbetsplatsservice med omtanke är vår kärnverksamhet. 

Varje kund är lika viktig och vi månar om en löpande dialog och ett personligt bemötande i varje kontakt. Företaget grundades 1979 vilket gör att vi har en gedigen kunskap och erfarenhet av uppdrag från kunder inom de flesta branscher och verksamheter, bland annat vårdsektorn, skolor, förskolor, kontor, hotell, muséer, butiker, gallerior och köpcentrum.

Vi är drygt 4 800 medarbetare och koncernen omsätter ca 1,6 miljard årligen. Våra två huvudkontor ligger i Stockholm och Åbo och vi har ett flertal lokalkontor i Sverige och Finland.

Varje medarbetare gör skillnad

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi månar om att alla blir sedda och uppskattade och får en chans att växa i ett tryggt företag som präglas av familjär omtanke. Under parollen ”Jag spelar roll” låter vi våra medarbetare veta att de är viktiga för oss och för våra kunder. När var och en, i hela organisationen, strävar efter att göra sitt jobb på bästa sätt – då märks det.

Utveckling och ledarskap

Ledarskap utgör en viktig del för att skapa goda arbetsförhållanden och ett bra resultat. Vi rekryterar de flesta i ledande ställning inom företaget, vilket skapar möjligheter för våra medarbetare att växa och utvecklas, både som människa och som ledare. Vi lägger stora resurser på vidareutbildningar, exempelvis branschutbildningen SRY och vår interna utbildning Reclean.

Vi bidrar till integrationen i Sverige

Klyftorna växer i samhället och arbetslösheten ökar bland nyanlända. Vi tycker att det är viktigt att minska utanförskap och att som arbetsgivare erbjuda en väg in på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser individen, dess vilja och potential. Vi ser mångfald som berikande och är stolta över att ha medarbetare från många olika länder.

Affärsidé

Med en nära och personlig service med omtanke, levererar MIAB arbetsplatsservice och lokalvård. Våra kompetenta medarbetare hjälper företag och offentlig sektor att skapa rena och trivsamma miljöer på den nordiska marknaden.

Vision

Vi ska vara branschens mest personliga och eftertraktade arbetsgivare och samarbetspartner, där människor får möjlighet att växa och utvecklas – tillsammans hjälper vi våra kunder till en enklare vardag

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör

Omtanke

 • Flexibilitet inför dina önskemål
 • Egen kontaktperson i löpande dialog
 • Metoder som minimerar slitage och tar ansvar för miljön
 • Familjär omtanke som märks i alla led

Trygghet

 • Tydlig uppstarts- och driftsprocess
 • Kända ansikten och nära dialog
 • 40 års erfarenhet och expertkompetens
 • Kontinuerliga kvalitetsuppföljningar

Engagemang

 • Nära dialog och kundkontakter
 • Korta beslutsvägar för fokus på resultat
 • Löpande utvärdering av alla leveranser 
 • Systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete