MIABs bidrag till en mer hållbar framtid

Vision, strategi & hållbarhetsmål

MIAB´s övergripande hållbarhetsmål är att vi tillsammans med kunder, leverantörer och partners aktivt ska bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering.

MIAB har ett starkt engagemang för hållbarhet och socialt ansvarstagande i all sin verksamhet. Organisationen arbetar för att minimera sin miljöpåverkan genom att använda hållbara rengöringsmetoder och material, och genom att arbeta för minskad resursanvändning och avfallshantering. MIAB arbetar också för att skapa en arbetsmiljö som är fri från diskriminering och trakasserier, och för att främja socialt ansvarstagande och utbildning för anställda och yrkesverksamma inom olika branscher. Genom att integrera hållbarhet och socialt ansvarstagande i all sin verksamhet visar MIAB sitt åtagande för en bättre framtid för både människor och planeten.

Här nedan kan du ta del av våra ambitationer och arbete gällande hållbarhet.

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

MIAB har identifierat flera av FN:s Agenda 2030 mål som är särskilt relevanta för dess verksamhet. Ett av dessa mål är mål 4, som syftar till att se till att alla har tillgång till kvalitativ utbildning och möjligheter till livslångt lärande. MIAB arbetar aktivt med att främja utbildning av hög kvalitet genom sitt MIAB Learning-program, vilket erbjuder utbildning och kompetensutveckling.

MIAB arbetar också med mål 6, som fokuserar på att garantera rent vatten och sanitet för alla. Genom sitt engagemang för hållbarhet och miljömedvetenhet inom lokalvård, bidrar MIAB till att minska den negativa påverkan som rengöring och underhåll av byggnader har på vatten- och miljösystem.

Mål 8 är också en viktig del av MIAB´s arbete med FN:s Agenda 2030, som handlar om att skapa anständiga arbetsvillkor och främja ekonomisk tillväxt. MIAB har åtagit sig att arbeta för socialt ansvarstagande inom alla sina verksamheter, och genom att erbjuda utbildning och kompetensutveckling stärker organisationen anställdas kompetens och främjar ekonomisk tillväxt.

Mål 4 - God utbildning för alla
Mål 6 - Rent vatten och sanitet
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

ISO-certifiering

MIAB:s ledningssystem är en avgörande del av vår verksamhet. Det beskriver hur vi bedriver verksamheten och säkerställer att vi uppfyller våra intressenters förväntningar samtidigt som vi följer branschstandarder och regler.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket innebär att det har granskats av en tredjepartsorganisation och godkänts enligt internationellt erkända standarder för kvalitets- och miljöledningssystem. Certifieringen bekräftar att vi har robusta processer på plats för att säkerställa hög kvalitet i våra tjänster samtidigt som vi tar hänsyn till miljöaspekter och strävar efter att minska vår miljöpåverkan.

Genom att använda vårt ledningssystem kan vi säkerställa att våra medarbetare är väl informerade och utbildade för att utföra sina arbetsuppgifter enligt fastställda standarder. Det ger också våra kunder och intressenter förtroende för att vi är en ansvarstagande organisation som strävar efter att leverera högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som vi tar hänsyn till vår miljöpåverkan.

Vi fortsätter att utveckla och förbättra vårt ledningssystem för att säkerställa att det stöder våra affärsmål och bidrar till vår långsiktiga framgång.

Svanen

MIAB erbjuder Svanen-certifierad lokalvårdstjänst som garanterar att städningen utförs med fokus på miljömässig hållbarhet och kvalitet. Genom att följa Svanens strikta miljömässiga och hållbarhetskrav bidrar MIAB till att minska miljöpåverkan och säkerställer en ren och hälsosam arbetsmiljö.

Fördelar med Svanen-certifierad lokalvård:

Miljövänligt: Städning utförs med miljövänliga metoder och produkter för att minska påverkan på naturen.

Hälsosamt inomhusklimat: Minskar användningen av skadliga kemikalier och allergiframkallande ämnen för att förbättra inomhusluftkvaliteten.

Hållbart ansvarstagande: Främjar hållbart företagsansvar och minskar negativ påverkan på samhället.

Visselblåsning

MIAB har en policy för visselblåsning som syftar till att uppmuntra medarbetare och andra som har en koppling till organisationen att rapportera oegentligheter eller andra frågor av allmänt intresse. Policyn betonar vikten av att skydda visselblåsarens integritet och säkerställa att alla rapporter behandlas seriöst och i enlighet med lagen. MIAB´s visselblåsningspolicy är en del av organisationens engagemang för öppenhet och ansvarighet i all dess verksamhet.

Vår Code of conduct

MIAB´s Code of Conduct är en uppsättning regler som beskriver förväntat beteende och etik. Koden fokuserar på värderingar som integritet, ansvar, respekt och öppenhet, och syftar till att främja en arbetsmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och oetiskt beteende. MIAB´s Code of Conduct är en viktig del av organisationens strävan efter att upprätthålla högsta standarder för etiskt och professionellt beteende i hela vår verksamhet.

Vi utbildar vår personal

MIAB Learning är ett utbildningsprogram som är speciellt utformat för att utbilda lokalvårdare och stärka deras kompetens inom området

MIAB Learning för lokalvårdare är utformat för att möta de specifika utmaningarna inom lokalvård, såsom rengöring av olika ytor, användning av kemikalier och städtekniker. Utbildningen innehåller både teoretisk kunskap och praktiska övningar för att ge deltagarna en heltäckande förståelse för yrket. Utbildningen ger även deltagarna en djup förståelse för hållbarhet och miljömedvetenhet inom yrket, vilket gör det möjligt för lokalvårdarna att arbeta på ett mer hållbart sätt och bidra till en renare och hälsosammare miljö.

MIAB Learning erbjuder också möjligheter till praktik och praktiskt arbete inom lokalvårdsområdet, vilket ger deltagarna möjlighet att tillämpa den kunskap de har fått och utveckla sina färdigheter ytterligare. Efter avslutad utbildning får deltagarna ett intyg som visar deras nya kunskaper och färdigheter, vilket kan hjälpa dem att ta steget vidare i sin karriär inom lokalvårdsområdet.

Sammanfattningsvis är MIAB Learning ett omfattande utbildningsprogram för lokalvårdare som ger deltagarna en heltäckande förståelse för yrket och dess utmaningar. Genom att fokusera på hållbarhet och miljömedvetenhet, ger utbildningen lokalvårdarna möjlighet att arbeta på ett mer hållbart sätt och bidra till en renare och hälsosammare miljö.

MIAB ett karriärsföretag

MIAB har för andra året i rad utsetts till ett av Sveriges Karriärföretg 2024. Utmärkelsen delas ut av Karriärföretagen som varje år listar cirka 100 arbetsgivare som kan erbjuda de bästa karriär- och utvecklingsmöjligheterna för unga talanger.

Motiveringen lyder:

”Med sin tydliga inriktning på att skapa en inkluderande och trivsam arbetsmiljö har MIAB etablerat sig som ett Karriärföretag. Deras engagemang för personalens välbefinnande och utveckling är enastående. MIAB är ständigt fokuserade på att erbjuda sina anställda möjligheter till karriärutveckling och personlig tillväxt. De strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig värdefulla och där mångfald uppmuntras. Med detta arbete har MIAB blivit en mycket attraktiv arbetsgivare som lockar talanger och inspirerar till framgångsrika karriärer.”

Vi har utmärkt oss genom:

Kvalitet – Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik

Attraktivitet – Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar

Aktivitet – Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker

Sociala medier – Närvaro och kvalité på social och digital media

MIAB årets branschföretag 2023

MIAB har utsett till Årets branschföretag i samband med Clean Brights Award 2023. Clean Bright Awards är bransch priset som lyfter fram förebilder och framtidslöften inom den svenska städ och servicebranschen och delas ut av Rent, Sveriges och städbranschens enda oberoende tidning.

Nomineringen löd:

”Genom att prioritera kompetensutveckling och hantverket städ har MIAB säkerställt att alla medarbetare får tillgång till relevant och högkvalitativ utbildning via den egna plattformen MIAB Learning. Därtill har aktören säkerställt ställningen som en attraktiv arbetsgivare genom konkurrenskraftiga förmåner, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Förmågan att locka till sig talangfulla individer har också lett erkännande som ett av Sveriges 100 karriärsföretag 2023 något som i sin tur genererar stor nytta till kunderna. I hållbarhetsarbetet ligger fokus på miljövänliga städmetoder, användning av ekologiska produkter och effektiv resurshantering.”

Läs mer: http://www.cleanbrightawards.se/arrangement/awards.xhtml