Vård och omsorg

MIABs erbjudande: rena och trygga vårdmiljöer.

Den samhällsbärande vård- och omsorgssektorn är under tung belastning, och det är viktigare än någonsin att bibehålla en konstant hög nivå på städning och rengöring. Det är en förutsättning för hälsosamma vårdmiljöer, minskad risk för smittspridning, och trygghet för personal, patienter, brukare och besökare.

Genom att vara en lyhörd samarbetspartner skapar vi långsiktiga relationer där kvalitet och trygghet ger en välfungerande vårdmiljö. MIABs olika lösningar möter de höga krav på kompetens, städprogram och vårdanpassad hygienstädning som verksamhetskritisk städning innebär. Vi arbetar kvalitetscertifierat och med våra många års erfarenhet av att leverera vårdanpassade städtjänster har vi specialister inom våra samtliga erbjudanden

Inom vård och omsorg erbjuder MIAB skräddarsydda lösningar inom lokalvårdvårdnära service och arbetsplatsservice.

Lokalvård

God hygien är av största vikt i vårdmiljöer för att förebygga och minska risk för smittspridning. Inom vård och omsorg är städningen verksamhetskritisk, vilket ställer krav på rätt utbildad personal och städprogram som innebär vårdanpassad hygienstädning. MIAB tar helhetsansvar för samtliga tjänster som också skräddarsys efter vårdverksamhetens behov och krav. Med specialistkompetens och kvalitetscertifierade städrutiner håller vi renhet och effektivitet på en konstant hög nivå.

Vi är stolta mångåriga leverantörer av städtjänster till bland andra Karolinska UniversitetssjukhusetSödersjukhusetDanderyds SjukhusStockholms Sjukhem och Capio Lundby Närsjukhus.

MIABs erbjudande inom vård och omsorg innefattar daglig hygienstädning, smittskyddsstädning och smittsanering.

Kvalitetscertifierade städrutiner för speciellt kritiska vårdmiljöer:

 • Renrum
 • Steril miljö
 • Operationsstädning
 • Mellanstädning
 • Slutstädning

Kvalitetscertifierade städrutiner för speciellt kritiska vårdmiljöer:

 • Renrum
 • Steril miljö
 • Operationsstädning
 • Mellanstädning
 • Slutstädning

Vårdnära service

MIAB erbjuder vårdnära service som inte bara bidrar till och underlättar för vårdpersonalen att fokusera och lägga sin tid på vårdverksamheten, utan som också skapar trygghet och trivsamhet i olika vårdsammanhang. Som samarbetspartner inom vårdnära service anpassar vi noga våra tjänster enligt kundkrav och gällande riktlinjer för att den dagliga vårdverksamheten ska fortgå på ett smidigt sätt.

MIABs erbjudande inom vårdnära service innefattar tjänster inom och i anslutning till sjukvårdens verksamhet.

Exempel, tjänster inom Vårdnära service:

 • Patienttransporter inom sjukhuset
 • Bäddning
 • Rengöring av sängar, britsar, droppställningar osv
 • Måltidslogistik

Exempel, tjänster inom Vårdnära service:

 • Patienttransporter inom sjukhuset
 • Bäddning
 • Rengöring av sängar, britsar, droppställningar osv
 • Måltidslogistik

Arbetsplatsservice

Den viktiga, dagliga servicen som skapar trivsel och får arbetsplatsen att fungera friktionsfritt. MIAB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom traditionellt vaktmästeri och facility management. Varje arbetsplats är unik och samtliga våra tjänster skräddarsys för att tillmötesgå verksamheten på ett optimalt sätt.

Hos MIAB lägger vi stor vikt vid att arbeta proaktivt, och vi har idag en väl utvecklad och uppskattad serviceleverans.

Erbjudanden inom Arbetsplatsservice:

 • Vaktmästeri
 • Reception
 • Konferensservice
 • Kontorsmaterial
 • Växtservice
 • Kaffe, frukt och vatten
 • Catering
 • Avfallshantering
 • Flytt och arkivering

Erbjudanden inom Arbetsplatsservice:

 • Vaktmästeri
 • Reception
 • Konferensservice
 • Kontorsmaterial
 • Växtservice
 • Kaffe, frukt och vatten
 • Catering
 • Avfallshantering
 • Flytt och arkivering

Helhetslösningar inom vård och omsorg

Det är med stolthet och glädje MIAB sedan många år har förtroendet att leverera våra lösningar och tjänster inom vård och omsorg till några av landets främsta sjukhus.