MIAB certifierar alla lokalvårdare

Över 800 medarbetare har påbörjat MIABs utbildning för att bli certifierade lokalvårdare. 

Genom utbildningen kan MIAB garantera utbildad personal och säkerställa att alla företagets kunder erbjudas samma kvalitet och bemötande. Dessutom är det ett sätt att höja kompetensen, statusen och stoltheten i yrket. 

Det viktigaste för oss på MIAB är våra anställda. Vi vill att alla våra anställda ska utvecklas och få en riktigt bra grund att stå på. Vi har har därför tagit fram en lärplattform för att certifiera alla våra lokalvårdare så att alla arbetar på samma sätt och så att alla utvecklas inom yrket. Dessutom innebär certifieringen en kvalitetsstämpel för alla våra kunder – det är ett sätt att säkerställa att alla jobbar efter samma standard. 

”Vi kan genom den här utbildningen garantera utbildad personal och erbjuda samma goda kvalitet till alla våra kunder. Det är också ett sätt för oss att höja statusen och stoltheten i vad våra lokalvårdare gör på en daglig basis. Utbildningen skapar också trygghet inom yrket och bidrar till nya karriärmöjligheter. Det är en win win för såväl våra kunder, medarbetare som företaget i stort”, säger Anna Karlsson som är utbildningsansvarig.

Miab way of Cleaning

MIAB Learning är paraplyet som innefattar alla våra utbildningar inom MIAB och nu har vi påbörjat arbetet med den första delen, MIAB Way of Cleaning, för att certifiera alla lokalvårdare. MIAB Way of Cleaning är en av de viktigaste och mest betydelsefulla utbildningarna som lärs ut. Utbildningen är uppdelad i 7 delar och innehåller såväl text som filmklipp, ljudfiler och quiz samt fysiska träffar med utbildade instruktörer där deltagarna blir validerade på de praktiska kunskaperna. Just nu genomför MIAB ett krafttag med fokus på att alla anställda ska få sitt certifikat. 

Vårt företag är våra lokalvårdare, de är det viktigaste vi har. Med den här certifierade utbildningen vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för all vår personal att höja sin kompetens och kunna utvecklas”, fortsätter Anna.

Inom lokalvårdsbranschen finns det inte så många utbildningar så MIAB Way of Cleaning är en stor och sällsynt satsning.

Följer branschstandard

För MIAB är det viktigt att säkerställa att alla jobbar efter samma standard och att alla jobbar likadant. Det är avgörande inte bara gällande kvalitet, utan även för ergonomi och miljö. För att jobba som lokalvårdare är det fördelaktigt att följa SRY, Servicebranschens Yrkesnämnds standard.


”Vi har utgått från SRY och skapat en likvärdig utbildning som är mer tillgänglig och inte så komplex och tung. Vår utbildning är pedagogisk, enkel att förstå och nästan helt digital”, berättar Anna.

Certifierad lokalvårdare

Genom att tillgängliggöra utbildningen digitalt kan den genomföras på varje enskild persons villkor, dvs när tid finns och via telefon, platta eller dator. 

”Tanken är att du ska kunna genomföra utbildningen i din egen takt. Du gör en del och avslutar den innan du påbörjar nästa. Vi vill att utbildningen ska agera som en liten manual framöver som du kan återvända till, fördjupa dig i, och repetera kapitel som var utmanande, vilket ökar potentialen till att kunskapen fastnar”, berättar Niklas Franzén som är projektägare för MIAB Learning. 

När de fysiska träffarna och de 7 delarna är avklarade och godkända så får man ett certifikat som intygar att man fullbordat utbildningen och att man är diplomerad Cleaning expert. 

”Detta kommer göra Miab till det företag man ringer om man önskar renlighet. Utöver att vi har välutbildad personal kan vi även nå alla medarbetare på ett enkelt och smidigt sätt”, fortsätter Niklas.

Vidareutveckling och konstant lärande

MIAB arbetar med högt i tak och genom utbildningsplattformen vill vi även att våra medarbetare ska ha möjlighet att vara med att utveckla och önska material framåt.

”MIAB Learning är en långsiktig satsning på kompetensutveckling för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla medarbetare och lyckas i sina roller. MIAB Learning är och kommer att vara en de viktigaste byggstenarna i vår fortsatta utvecklingen av företaget”, säger VD Richard Toppar.

Vi har bara börjat och det är en så rolig resa att vara med på. 

– Genom att alla jobbar likadant skapar vi en starkare teamkänsla. 
Vi jobbar smart, med tydliga guidelines vilket höjer kvaliteten och minimerar skador. MIAB är våra medarbetare så vi måste ta hand om varandra, avslutar Anna.