Vårdnära service

Då det idag är svårt att få tag i vårdpersonal med rätt kompetens ser vi möjligheten att underlätta detta genom att ta ansvar för den vårdnära servicen.

Vi kan:

  • bädda sängar
  • fylla på klädförråd
  • bevaka och fylla på förråd med nödvändig utrustning
  • patienttransporter inom sjukhuset
  • bemanna med en värdinna som tar emot patienter, anhöriga och besökare
  • hämta matvagnar från kök och transportera till respektive vårdavdelning
  • ta ansvar för att lägga upp och servera mat. Det är viktigt att maten är aptitligt upplagd och att det är rätt tillbehör till respektive maträtt.