Vaktmästeri

En bra arbetsmiljö med belysning som fungerar, skrivare och kopiatorer som är påfyllda med papper och toners samt post och paket som delas ut respektive skickas iväg förväntar sig de flesta av ett kontor.

Vi utför traditionella vaktmästerisysslor som

  • dela ut post
  • tar emot paket och försändelser
  • kopieringsarbeten
  • ronderingar med felavhjälpande insatser
  • passerkorts- och nyckelhantering
  • enklare flyttinsatser
  • hantering av förrådsvaror och tvätt
  • enklare reapartionsarbeten, mm.

Service med omtanke innebär att vi vill ligga steget före och arbetar med förebyggande insatser. Vi följer alla säkerhetsbestämmelser och håller ordning och reda.