Källsortering och avfallshantering

Återbruk och återvinning av avfall ger stora miljövinster, dessutom är många anställda engagerade i att företagets avfallshantering sköts på ett miljömässigt bra sätt. Vi erbjuder en helhetslösning där vi levererar lämpliga kärl för sortering och transporterar bort det sorterade avfallet för återvinning eller återbruk. Genom att ansvara för företagets hela avfallshanteringen ser vi till att alla fraktioner sorteras och återvinns på ett miljömässigt och resursmässigt bra sätt.