Flytt och arkivering

Har kontoret blivit för trångt eller behöver ni flytta verksamheten? Vi hjälper er med att flytta hela eller delar av arbetsplatser. Våra medarbetare planerar och genomför flytten så att den påverkar verksamheten så lite som möjligt.

Vi erbjuder effektiva lösningar för arkivering anpassade efter våra kunders unika behov. Arkivmaterialet förvaras i lagerfastigheter som är anpassade för arkivering med godkänd bevakning, larm, brand och fuktskydd.