Kommun och region

Vi erbjuder och tillhandhåller flexibla/tidsstyrda helhetslösningar inom lokalvård och arbetsplatsservice, lösningar som bidrar till att skapa representativa och effektiva arbetsplatser där medarbetare och elever kan fokusera på sin kärnverksamhet respektive sitt skolarbete. Att vistas i rena lokaler och skolmiljöer främjar ökad kreativitet och god arbetsmiljö.

Vi har gedigen erfarenhet av att utföra städning av skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler inom kommuner och regioner, som t.ex. inom Helsingborgs Stad, Nyköpings kommun, Stockholms stad, Solna stad och ett antal övriga kommuner och regioner.