Industri och verkstad

En omsorgsfullt städad industri– eller verkstadslokal ökar säkerheten och trivseln för personalen. Vi levererar även flexibla helhetslösningar inom arbetsplatsservice till industri– och verkstadsföretag, lösningar med hög servicegrad som bidrar till att skapa effektiva arbetsplatser där medarbetarna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Industristädning ställer ofta särskilda krav och vi utför arbetet med för ändamålet specialutbildad personal, verksamhetsanpassade städmetoder och maskinpark som anpassas efter aktuella behov och förutsättningar.