Industri och verkstad

En omsorgsfullt städad industri– eller verkstadslokal ökar säkerheten och trivseln för personalen. Vi levererar även flexibla helhetslösningar inom arbetsplatsservice till industri– och verkstadsföretag, lösningar med hög servicegrad som bidrar till att skapa effektiva arbetsplatser där medarbetarna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Industristädning ställer ofta särskilda krav och vi utför arbetet med för ändamålet specialutbildad personal, verksamhetsanpassade städmetoder och maskinpark som anpassas efter aktuella behov och förutsättningar.

Kontakta oss för mer information

Joakim Sjöstedt
Nationell säljare, Handel & Kontor

070-326 56 99
joakim.sjostedt@miabab.se

Pernilla Sjöberg
Försäljning- & Marknadschef

070-333 72 63
pernilla.sjoberg@miabab.se