Bygg och entreprenad

Innan hyresgästerna kan flytta in efter ett byggprojekt krävs en grundlig rengöring av alla ytor. Vi erbjuder professionell byggstädning efter ny– och ombyggnader av kontor, bostäder och offentliga miljöer.

Vi har specialkunskap om hur byggavfall ska hanteras, rätt utrustning och utbildad personal som säkerställer att så mycket som möjligt av materialet återvinns eller återanvänds. Vi hjälper kunder hos både stora och mindre byggföretag, fastighetsägare och offentliga beställare. 

Vi utför också entreprenadstädning, det vill säga regelbunden städning av olika ytor i pågående byggprojekt. Exempelvis städning av bodar, omklädningsrum, toaletter, fikarum och matsalar.